.

مدیریت :حمیدرضا مدیری

دفتر مرکزی : 66624673

کارگاه : 65831598

پکیج اریستون مدل (اجیس)

کد خطا

مفهوم کد خطا

40

50

60

70

80

90

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

*

*

 

فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)

 

*

*

 

 

 

 

*

افت فشار اب مدار  گرمایش

 

 

*

*

 

 

 

*

خرابی حسگر گرمایش مر کزی

 

*

 

*

 

 

 

*

خرابی حسگر اب گرم بهداشتی

 

 

 

*

 

 

 

*

خطایEEPROM

 

 

 

 

     *

 

 

*

خطادر بر قراری ار تباط بین برد و وسطه های جانبی مورد استفاده

*

*

*

*

*

 

 

*

تعداد فشار دادن دکمه RESETبیش از 5 مرتبه

 

 

 

*

 

 

*

 

خطای داخلی برد

 

 

 

 

 

 

*

 

خطا در  عملکردخودکار جرقه زن

 

*

*

*

 

 

 

*

خرابی الکترود تشخیص شعله

 

 

*

*

*

 

 

*

نقص در شعله نبود شعله یکنواخت

 

 

 

 

 

 

 

*

CF فعال شدن حسگر دود(FF/خطا در پر شر سوئیچ)

                                                                                                                                                           

مدل(گنیا ما کسی)

کد خطا

مفهوم کد خطا

30

40

50

60

70

80

 

 

 

 

 

 

*

افزایش دما بیش از حد دما( کلید حد دما عمل کرده است.)

 

 

 

 

*

*

عدم تشکیل یا تشخیص شعله

 

 

 

*

 

*

فعال شدن سیستم ضد یخ زدگی(مرحله اول روشن شدن پمپ)

 

 

 

*

*

 

فعال شد ن سیستم ضد یخ زدگی(مرحله دوم روشن شدن پمپ و مشعل)

 

 

 

*

*

*

نشتی آب(اختلاف بین حسگر های رفت و بر گشت اصلی بیش از 40 درجه سانتی گراد)

 

 

*

 

 

 

نشتی آب( اختلاف بین حسگر های رفت و برگشت اصلی بیش از 10 درجه سانتی گراد)

 

 

*

 

*

 

باز بودن مدارNTCثانویه آب گرم بهداشتی

 

 

*

 

*

*

باز بودن مدارNTC اصلی آب رفت

 

 

*

*

 

*

باز بودن مدار NTC اصلی اب بر گشت

 

 

       *

     *

*

 

مدار NTCاصلی آب بر گشت(اتصال کوتاه) است.

 

*

 

 

*

 

تلاش  برای احتراق در زمان کار کردن مشعل(مدار حسگر شعله در حین عملیات قطع می شود)

 

*

 

*

 

 

خطای فیوز1/25 A بر د اصلی یا کابل ار تباطی آن

 

*

 

*

 

*

نبودن جریان هوا توسط فن(اتصال پر شر سو ئیچ دود پس از گذشت یک دقیقه از صدور فرمان کار کردن فن هنوز بر قرار نشده)

 

*

 

    *

    *

 

خطای پر شر سوئیچ دود

 

*

*

 

 

*

باز بودن مدار NTC آب گرم

 

    *

     *

 

 

*

مدار NTC اصلی آب گرم (اتصال کوتاه) است.

 

     *

     *

 

     *

*

دمای بیش از حد داخل تانک ( بیش از 80 در جه سا نتی گراد)

*

 

 

 

 

 

اشکال در بر قراری ار تباط بین دو برد

 

 

 

 

 

 

 

 عیب یابی از طریق کد های اخطار دهنده پکیج اریستون


 

                                                                                                                                                                                                                                                           

مفهوم کد خطا

کد خطا

مدار گرمایش1XX

 

فعال شدن کلید حرارتی (کلید حد)

011

خطا در حسگر فشار اب

021

عدم گردش یا و جود اب:سرعت افزایش دمای رفتNTC1 بیش از 7در جه سانتی گراد در ثانیه(برای 3 بار متوالی)

031

عدم گردش یا وجود اب:  سر عت افزایش دمای رفت یا بر گشتNTC2 یا NTC1 بیش از 20 در جه سانتی گراد در ثانیه

041

عدم گردش یا وجود اب:اختلاف  دمای رفت و برگشت بیش از 55 در جه سانتی گراد در ثانیه(برای 3 بار متوالی)

051

عدم گردش یا وجود اب:دمای رفت 10 در جه سانتی گراد کمتر از دمای برگشت (برای سه بار متوالی)

061

عدم  گردش یا وجود اب:دمای رفت 30 در جه سانتی گراد کمتراز دمای  برگشت

071

افت فشار اب مدار گرمایش به زیر مقدار حداقل

081

افزایش فشار سیستم به بیش از 3BAR

091

خطا در NTC1(رفت گرمایش)

101

خطا در NTC2(برگشت گرمایش)

121

خطا در حسگر بیرونی(قطع یا اتصال کوتاه)

141

قطعی حسگر گرمایش از کف

161

خطا در خواندن دمای حسگر رفت یا بر گشت

181

عدم گردش یا وجود اب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از 7  درجه سانتی گراد در ثانیه

1P1

عدم گردش یا وجود اب:اختلاف دمای رفت و بر گشت بیش از 55 درجه سا نتی گراد در ثانیه

1P2

عدم گردش یا و جود اب: دمای رفت 10 در جه سانتی گراد کمتر از دمای برگشت

1P3

افت فشار اب مدار گرمایش: نیاز به پر کردن

1P4

مدار اب گرم بهداشتیXX2

 

اشکال در NTCمصرفی

012

اشکال در حسگر دمای پایینی منبع ذخیره خورشیدی

022

اشکال در NTCمنبع ذخیره

032

اشکال در حسگر کلکتور خورشیدی

042

اشکال در حسگر ورودی سیستم خورشیدی

052

گرم شدن بیش از حد کلکتور خورشیدی

072

پایین بودن دمای کلکتور خورشیدی

082

گرم شدن بیش از حد منبع ذخیره

092

برد اصلی3XX

 

خطا در برد صفخه اصلی

013

اختلال در ارتباط  بین برد اصلی و صفحه نمایش

023

خطا در برد اصلی

033

فشار دادن دکمه RESETبیش از 5 مرتبه در 15 دقیقه

043

خطا در برد اصلی

05.6.73

تجهیزات جانبی4XX

 

اختلال در عملکرد مودم

014

اختلال در عملکرد مودم

064

خطا در حسگر اتاقی

074

احتراق و تشخیص شعله5XX

 

عدم  وجود شعله

015

عدم تشخیص شعله در زمان فعال بودن شیر گاز

025

                                                                                                     عدم موفقیت در شعله (بار اول)

5P1

عدم موفقیت در تشکیل شعله(بار دوم)

5P2

یکنواخت نبودن شعله

5P3

سه مرتبه تکرار جدا شدن شعله

5P4

                                                 6XXاحتراقورورد هوا/ خروج محصولات

 

فعال شدن ترموستات دود(در نوع محفظه احتراق باز)

016

فعال شدن  ترموستات دود(در نوع محفظه احتراق باز)

026

سرعت پایین فن یا عدم عملکرد پر شر سوئیچ دود

046

فعال باقی ماندن پرشر سوئیچ دود

076

تاخیر در بسته شدن پر شر سوئیچ دود

6P1

عدم عملکرد پر شر سوئیچ دود در زمان روشن شدن فن

612

نواحی 7XX

 

باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر رفت حرارتی ناحیه 2

017

باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر برگشت حرارتی ناحیه2

027

باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر رفت حرارتی ناحیه 3

037

باز یا اتصال کوتاه شدن حسگر بر گشت حرارتی ناحیه3

047

افزایش بیش از حد دما در ناحیه 2

067

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

نشانی

 مدیریت :حمیدرضا مدیری

 

دفتر مرکزی : 66624673

 

کارگاه : 65831598

 

نشانی :تهران – 45 متری فتح – خیابان طالقانی – پلاک 109

 

نقشه

11درباره ناب آهن

ناب آهن در تاریخ ، ۱۳۹۱/۲/۲۵ فعالیت خود را در زمینه توسعه و ارائه خدمات در زمینه مبل به طور رسمی آغاز نمود.سیستم

خدمات عبارتند از :

  • تیرآهن
  • میلگرد
  • نبشی

11راه های تماس با شرکت

تهویه راسان

مدیریت :حمیدرضا مدیری

دفتر مرکزی : 66624673

کارگاه : 65831598

نشانی :تهران – 45 متری فتح – خیابان طالقانی – پلاک 109

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری